FONTOS! Digitális munkarend

 

Az Adatkezelési tájékoztatót a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről ide kattintva olvashatja

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni.

Az intézmény nem kerül bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani.

Az intézményvezető és helyettese, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is az intézmény székhelyén végzik tevékenységüket.

Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken, e-mail-en titkarsag@domsodiami.hu címen, telefonon 0630-3417940 számon tartsák a kapcsolatot.

A KRÉTA rendszert továbbra is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a “Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. A fontosabb információkat az intézmény honlapján is megosztjuk.

Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsa@domsodiami.hu e-mail címen jelenthetik be.

Az új MUNKAREND továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött NAPIRENDEK alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára.

Az eredeti napirendünk szerint folyik a munka. Továbbá az alábbi platformokon (Viber, Messenger, Skype) tartják a kapcsolatot a pedagógusok tanulókkal és a szülőkkel:

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat a szaktanárok felmérték, az őket tanító pedagógusok pedig megtalálják a megfelelő oktatási módot számukra annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Ebben az esetben, más engedélyezett felületen érjük el a tanulót. Az analóg módon történő oktatásban, a szaktanárok által készített tananyagot megküldik e-formátumban az iskola titkárságára minden hétfőn 12:00 óráig, ahonnan hetente egy alkalommal továbbítjuk az érintett tanuló számára.

Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést egy héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.

A tananyagok küldésénél javasolt a tömbösítést választania a pedagógusnak. A heti 1 órában tanított tantárgy esetén kéthetente egyszer, a heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetén heti egyszer, a heti 4-5 órában tartott tantárgy estén heti kétszer érdemes megküldeni a tananyagot az osztály tanulóinak órákra lebontva, első alkalommal a tantárgy órarend szerinti heti első órájának megkezdése előtt. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában.

Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!

 

 

Folyamatosan frissülő ajánlás található az Oktatási Hivatal honlapján:

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

Sok hasznos információ található a Klebelsberg Központ oldalán is:

http://kk.gov.hu/koronavirus

https://kk.gov.hu/koronavirus-kormanyrendeletek-hatarozatok

 

Fontos még az alábbi linken olvasható tájékoztatás a digitális munkarend adminisztrálásáról.

http://kk.gov.hu/download/e/83/92000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%20digit%C3%A1lis%20munkarend%20adminisztr%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf

 

Köntös Ágnes

intézményvezető